Olvasóink értékelése: / 4
ElégtelenKitűnő 

Testnevelés óra
A testi nevelést az intézmény a tantervi követelményeknek megfelelően, testnevelés órák keretében biztosítja tanulói számára. Ezen túl az intézményben tanórán kívüli foglakozás keretében különböző diáksportköri tevékenység folyik, mely szakirányú nevelő felügyeletével, irányításával valósul meg. Az egyes sportkörök rendezvényeken, sportversenyeken vesznek részt.

A gyógy- és könnyített testnevelési órára való beosztást az iskolaorvos igazolása alapján kapja a tanuló; a külön foglalkozáson való megjelenése és aktív részvétele kötelező. A gyógytestnevelésre való beosztással egyidejűleg a tanuló felmentést kap az iskolai testnevelés órákon való részvétel alól.

Iskolai sportkör
Az adott iskolai sportkör tagja az intézményegység minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
A tanulók értékelése a Hungarofit minősítő kategóriák alapján történik.

Egészségnevelési programunk rögzíti, hogy a testnevelés és sport

 • sajátos eszközeivel hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak,
 • erkölcsi, fizikai tulajdonságok (pl. bátorság, kitartás, önbizalom, önfegyelem stb.) erősítése, jellemformálás,
 • legyenek képesek önképzésre, önellenőrzésre,
 • ismerjék motorikus képességeiket, azok fejlesztésének, fenntartásának módját,
 • igényeljék a mozgásos játék, versengés örömét,
 • becsüljék meg társaik teljesítményét,
 • ismerjék fel a testnevelés és sport egészségügyi, prevenciós értékeit és a rendszeres fizikai aktivitás váljék életmódjuk részévé,
 • speciális gyakorlatokkal biztosítja a könnyített és gyógytestnevelésre kötelezett tanulók deformitásainak, elváltozásaiknak javítását, és ellensúlyozza a különböző elváltozásokból fakadó kisebbségi érzésüket, gátlásaikat.

Szaktanáraink:

 • Kálóczi József testnevelő tanár
 • Takács József testnevelő tanár
 • Villányiné Csatos Éva testnevelő tanár

Kiemelt sportrendezvényeink:

 • Strandfoci Bajnokság
 • Kispályás Labdarúgó Bajnokság
 • Egészségkör Kerékpáros Túranap (Balaton-kiskör)
 • Gyalogos Teljesítmény Túranap
 • Akadályverseny a Baross-napon

Kiemelt szabadidős tevékenységek:

 • Futball
 • Karate
 • Pompon csapat

Szolgáltatásaink:

 • Öltözők
 • Tornaterem
 • Sportpálya
 • Salakos pálya
 • Homokos pálya
 • Sporteszközök
IWIWGoogle bookmarkFacebook