Olvasóink értékelése: / 10
ElégtelenKitűnő 

Az iskolánkban folyó szakközépiskolai képzés során környezetvédelmi technikus bizonyítványt szerezhető meg. A szakon az általános környezetvédelmi ismereteken túl az önkormányzati, települési, építési-műemlékvédelmi feladatokhoz szükséges ismereteket sajátíthatják el a jelentkezők. A bizonyítvány megszerzése után önkormányzatoknál, ipari üzemekben, környezetvédelemmel foglalkozó szolgáltató cégeknél helyezkedhetnek el tanulóink, illetve szakirányú egyetemeken lehet továbbtanulni.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01/10 
start stop bwd fwd

Képzési struktúra

A környezetvédelmi technikus képzés 5 éves (4+1). A diákok a negyedik év (12. osztály) elvégzése és az érettségi megszerzése után, az ötödik év végén (13. osztály) technikusi vizsgát tesznek.

 A jelentkezés feltételei:

  • általános iskolai bizonyítvány
  • legalább 3.5 tanulmányi átlag (készségtárgyak kivételével)
  • a természet szeretete, tisztelete

A képzés rövid bemutatása

A képzés két jól felszerelt laboratóriumban és osztálytermekben, valamint a Töreki Természetvédelmi Területen valósul meg, ezen kívül a diákoknak 9-11. évfolyamok után összefüggő gyakorlaton kell részt venniük.

Az első négy évben szakmacsoportos alapozó tantárgyak keretében folyik a szaktantárgyak oktatása.

A 9. évfolyamon heti 6 órában tanulják a laboratóriumi alapgyakorlat (4 óra), munkavédelem (1 óra), műszaki ábrázolás (1 óra) tantárgyakat. 10. évfolyamom heti 7 órában környezetvédelmi alapismeretek és gyakorlat (3-3 óra) és környezetvédelmi számítások tantárgyakat tanulják. A diákoknak megmutatjuk a természetet, környezetet a gyakori természetjárás, ökológiai vizsgálatok során. Szeretnénk a természet szeretetére, tiszteletére, megóvására irányítani a figyelmüket, és ezáltal megszerettetni az iskolai tananyagot, leendő szakmájukat. Évente végzünk terepi vizsgálatokat a Töreki Természetvédelmi Területen, és ott figyeljük meg az addig tanultakat.

11. évfolyamon már heti 8 órában vízgazdálkodási alapismeretek és gyakorlat (3-3 óra), környezetvédelmi számítások (1 óra) és környezettechnika (1 óra), a 12. évfolyamon heti 11 órában környezetvédelem, analitika- vízgazdálkodás elméleti és gyakorlati órák (2-2) és környezetvédelmi számítások (1 óra) tárgyakat tanulnak a diákok. Az elmélet és gyakorlat keretén belül a környezeti elemek vizsgálatára kerül sor, úgy, mint a levegő, víz, talaj, hulladék, zaj, sugárzás. A gyakorlaton önállóan tanári irányítás mellett dolgoznak a diákok.

A 13. év a technikusi év, ebben az évben már csak a technikusi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges tananyagot tanulják a leendő szakemberek. A teljesség igénye nélkül: környezettechnika, humánökológia, környezet gazdaságtan, jogi- és szakigazgatási ismeretek, analitika, műszaki ügyintézés. Az első négy évben a környezeti elemeket, ezek szennyező anyagait, stb. ismerhették meg. A 13. évben pedig a védekezési lehetőségek műszaki, jogi, gazdasági stb. hátterét vizsgáljuk. Az év technikusi vizsgával zárul, mely központi írásbeli, gyakorlati és elméleti részt tartalmaz. Sikeres vizsga után technikusi bizonyítványt kapnak a tanulók.

Az öt év során a kötelező szakmai gyakorlatokon kívül több tanulmányi és terepi kiránduláson vesznek részt a tanulók: 3 napos gyakorlat a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban (Tihany), üzemlátogatások (atomerőmű, ivóvíz tisztító mű, szélerőmű, hulladékégető, hulladéklerakó és válogató telep). A 13. évfolyamosok szakmai kiállításokon is részt vehetnek: ÖKOTECH és ÖKO CITY kiállítás.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01/10 
start stop bwd fwd

A környezetvédelem területén az iskola két nemzetközi programban vesz részt:

GLOBE Magyarország

A GLOBE program keretén belül meteorológiai, vízkémiai, biológiai borítottság vizsgálatokat végeznek a diákok az iskola udvarán felállított mérőhelyen, a Balaton-parton és a Töreki Természetvédelmi Területen. A méréseket az amerikai Colorado Egyetemre küldjük, ott tudósok dolgozzák fel a mért értékeket, következtetéseket vonnak le a Föld állapotáról. A diákok tudományos dolgozatokat készítenek a saját méréseikből, ezekkel pályázatokon veszünk részt.

BISEL - Bioindikáció az iskolai oktatásban - www.bisel.hu

A BISEL programban biotikus index segítségével következtetünk a Sió, Koppány, Jaba patak vízminőségére. Élő szervezetek jelenlétét keressük a vízben, a pontos meghatározás mikroszkóppal történik az iskola laboratóriumában. Az értékeket, az elkészített jelentéseket a Belgiumban lévő központban dolgozzák fel.

Az öt év folyamán minden diák részt vesz a programokban, az érdeklődő tanulók tudományos feladatokban, dolgozatok készítésében is együttműködnek.

Szeretettel várunk mindenkit, ha felkeltettük a környezet védelme, a természet óvása iránti érdeklődést!

 

IWIWGoogle bookmarkFacebook