Olvasóink értékelése: / 2
ElégtelenKitűnő 

Diákönkormányzatot patronáló pedagógus

 • Takács Helga tanárnő


Diákönkormányzat tagjai (2018-2019.)

 • 9/A - Süle Barnabás, Orsós Katalin
 • 9/B - Zrinyi Bernadett, Kersák Luca
 • 9/C - Schmicli Nándor, Szabados Vincel
 • 9/D - László Ferenc, Csajághy Bence György
 • 9/F - Ábrahám Kristóf, Puhász Bálint Manuel
 • 10/A - Palkovics Szonja, Kovács Kitti Zsófia
 • 10/B - Szepesi Béla, Kiss Márk
 • 10/C - Szántó Koppány, Csendes Krisztián
 • 10/D - Kovács Péter, Nagy Nátániel
 • 10/F - Kisdeák József Ferenc    
 • 11/A - Jahn Dorina, Lánczky Viki
 • 11/B - Szabó Petra, Kromek Fanni
 • 11/C - Szabó Bence, Sáfár Barna
 • 11/D - Papp Levente, Szirom Márk
 • 11/F - Takács Bence, Lukácsi Gergő
 • 12/A - Pék Kitti, Lacza Veronika
 • 12/B - Csatlós Franciska, Modroczky Ferenc
 • 1/13/A - Szalavári Márk, Rencz Ákos
 • 1/13/B - Mizerák Richárd, Sztupinszky Róbert
 • SZH/1/B - Takács Gábor    
 • SZH/2/A - Olasz Patrik, Schmidt Dzsenna
 • SZH/2/B - Peller Lajos, Forgács Rómeó

Diákönkormányzat programja:

 

1
2
3
4
5
6
7
1/7 
start stop bwd fwd

 

A diákönkormányzat működése, feladatai

Az intézményben diákönkormányzat működik, amely a Közoktatási törvény 63.§. (1) bekezdése alapján ellátja a tanulók érdekvédelmét.

A diáknak joga, hogy a diákönkormányzathoz forduljon érdekképviseletért. A diákönkormányzat jogköre kiterjed a diákokat érintő kérdésekben a véleménynyilvánításra, a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben a javaslattételre. A véleményezési, javaslattételi jog szempontjából a tanulók nagyobb közösségének kell tekinteni egy adott évfolyam vagy egy adott képzéshez tartozó diákok körét.

A tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A tagintézményi diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több mint 50%-ának képviselete biztosítva van. A tagintézményi diákönkormányzat – a tanulóközösség által elfogadott, és a nevelőtestület által jóváhagyott – szervezeti és működési rendje tagintézményenként van meghatározva.

Az intézményi szintű diákönkormányzatot a tagintézményekben megválasztott DÖK elnökök képviselik, akik tanév eleji értekezletükön maguk közül megválasztják az intézményi DÖK elnököt. A tanév során szükség szerint tartanak további értekezleteket.

Az iskolai tanulóközösség szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának legmagasabb fóruma a diákközgyűlés. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait. A diákközgyűlés a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola tanulói, vagy - a diákönkormányzat döntése alapján - a diákok küldöttei vesznek részt. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.

A diákközgyűlésen az iskola vezetése és a diákönkormányzati vezetők értékelik az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkáját, a tanulói jogok helyzetét, érvényesülését. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, kéréseire a főigazgatónak vagy tagintézmény igazgatónak a helyszínen vagy 30 napon belül választ kell adnia.

Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezető, a tanulók nagyobb közössége (legalább 25%-a) vagy az intézmény főigazgatója, illetve a tagintézmény igazgatója kezdeményezi. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt napirend megjelölésével a segítő tanár útján kezdeményezi az igazgatónál. Az igazgató a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik.

A diákönkormányzat keretén belül panaszfórumot alakít (hat) ki az iskola diákközössége.

Feladata a diákok és az iskola dolgozói által benyújtott panaszok kivizsgálása, véleményezése, és az állásfoglalás meghozatala. A panaszfórum működése nem helyettesíti a jogszabályi előírásokat. A panaszbizottság választására és panaszfórum működésére vonatkozó szabályokat a Diákönkormányzati Szabályzat tartalmazza.

IWIWGoogle bookmarkFacebook