Olvasóink értékelése: / 5
ElégtelenKitűnő 

 

Ünnepi köszöntő


 „Tedd a jót, kerüld a rosszat!”

Tegnap és ma sok vita tárgya az iskola. Valószínű így lesz ez még holnap is.
Pedig az iskola nem arra született, hogy róla vitatkozzanak. Arra sokkal inkább, hogy általa értelmes, kulturált, családjukat tisztelő és becsületes polgárok; szakmájukat magas fokon ismerő, hazájukat szerető ifjú emberek nevelődjenek. Az iskola, ilyen értelemben, a család rokonintézménye, bár hivatása és méltósága soha nem előzheti meg a társadalom, a haza és az emberiség legfontosabb sejtjének, a családnak küldetését és tekintélyét. Tegnap, ma és holnap ez egyik legtöbbet emlegetett divatszó a befektetés. Szent meggyőződésem, hogy a legjobb „befektetés” az okos, egészséges, morális személyiség nevelése. Húsz éve ismerve és szolgálva a Baross Gábor középiskola közösségét büszkén kijelenthetem, hogy iskolánk ezen fáradozik, immár hatvan esztendeje. Úgy gondolom, nagyon szép sikerekkel tesszük mindezt, méltán hozva dicsőséget Siófok városának, a somogyi szakképzésnek. Az elmúlt hat évtized alatt kiváló vezetők és tanáregyéniségek szolgálták azokat a nevelési-oktatási alapelveket, amelyek ma is iskolánk erősségét jelentik: tisztesség, szolidaritás, igényesség, emberség.

Sajnos nem lehettem jelen a hatvan évvel ezelőtti iskolalapításnál, így csak elképzelni tudom, hogy milyen emelkedett pillanat lehetett. Óriási felelősség a tudás műhelyét létrehozni, hiszen ilyenkor szinte örökre kell tervezni, legalábbis az adott közösség ezt várja el. A város örök, az iskola is örök, a kettő együtt létezik. Nem lehet véletlen az sem, hogy első igazgatónk, Kenedy Ferenc a város díszpolgára is lett.

Iskolánk, ha nem is a legrégebbi magyar alma mater, de valószínűleg az ország legszebb helyén fekvő oktatási intézménye. Ez mindenképpen felelősséget ró ránk: környezetünk állandó védelmét és szépítését. Ebben is sikerült maradandót alkotnunk. Nagyon hosszú lenne felsorolni azokat az eredményeket, amelyeket diákok és tanárok együtt értek el, amelyekre mindig büszkék leszünk és hálával gondolunk vissza a közös sikerek kovácsaira. Nem szabad azonban csak a múlt dicsőséges fejezeteire hagyatkoznunk, mi már a következő hatvan év Baross Gábor középiskoláját kell, hogy építsük. Ennek egyik fontos momentuma, hogy a Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ székhelyeként, meghatározó szerepet töltünk be a megyei szakképzés alakításában, fejlesztésében.

Hiszek a Barossban, hiszek az itt dolgozó pedagógusok, és az ő munkájukat segítő kollégák erejében. Hiszek diákjainkban, és abban, hogy hasznosítható és értékálló útravalót, tudást tudunk nekik adni, ami mindig jó lesz arra, hogy büszkék legyenek második otthonukra.

Rendhagyó módon egy időkapszulát fogunk elhelyezni az iskola udvarán a jubileumi évben, mert szeretnénk tudatni az utókorral, hogy milyen elszántsággal, töretlen hittel építjük a Baross iskolát, a jövőnek. Az iskola fennállásának 100. évfordulóján pedig úgy is kiderül, hogy nem dolgoztunk hiába.

Addig is mindenkit arra bátorítok, hogy személyesen győződjék meg róla – Szent Ágoston szavaival élve – mi, itt a Barossban „tesszük a jót, kerüljük a rosszat”.


2014 tavaszán

Szamosi Lóránt
főigazgató

 

 

Jubileumi aloldal tartalomjegyzéke:

 

 

IWIWGoogle bookmarkFacebook